Termeni si conditii

Psihoterapie individuala, cuplu și familie - EFT București

Loading

TERMENI SI CONDITII

Contract de prestari servicii psihologice

Furnizorul serviciilor psihologice, Cabinet Individual de Psihologie Blagoi Alina Maria, avand sediul profesional situat in BucurestiSos. N. Titulescu,Nr10, Bl 20, Sc.C, Ap 141, cod de inregistrare 10B0373 in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania,  CIF21951788, denumit in continuare Furnizor, si

Beneficiarul serviciilor psihologice, persoana fizica sau juridica care achizitioneaza online serviciile oferite de Furnizor,

in temeiul dispozitiilor Legii nr. 213/2004 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, am convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii psihologice, avand urmatoarele clauze:

Art 1. Obiectul contractului (serviciile psihologice):

Art. 2. Durata si conditiile contractului

Prezentul contract intra in vigoare din momentul achizitionarii de catre beneficiar a serviciilor oferite de Furnizor si inceteaza la data stabilita de comun acord cu Beneficiarul.

Art. 3. Pretul si modalitatile de plata

Pretul este cel comunicat pe pagina www.psihoterapiedecuplusifamilie.ro, si se achita pana la oferirea serviciilor psihologice. Pretul poate fi achitat prin transfer bancar in contul Furnizorului, care va fi comunicat prin email. Factura fiscala se va emite dupa confirmarea platii in contul Furnizorului (conform extrasului de cont).

Art. 4. Drepturile si obligatiile

 1. Beneficiarulserviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
 2. a) sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract;
 3. b) sa achite integral pretul serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plata acceptata de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta prin prezentul contract;
 4. c) sa respecte indicatiile furnizorului serviciului psihologic si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice;
 5. d) sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract.
 6. Furnizorulserviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
 7. a) sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice, specificat in prezentul contract, prin modalitatea de plata precizata;
 8. b) sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului;
 9. c) sa nu fie constrans in nici un fel, cu privire la modalitatea exercitarii profesiei;
 10. d) sa respecte confidentialitatea prezentului contract, precum si secretul profesional, potrivit dispozitiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;
 11. e) sa elibereze beneficiarului, in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora.

Art. 5. Incetarea si modificarea contractului

Prezentul contract poate inceta in cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile stipulate, fara a afecta insa sumele deja scadente, la data incetarii contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre partile contractante cu obligatia notificarii prealabile a intentiei de reziliere, cu cel putin 3 zile inainte de data rezilierii propriu-zise.

Contractul se considera reziliat de drept in cazul in care psihologul cu drept de libera practica este suspendat sau i se retrage atestatul de libera practica.

Art. 6. Dispozitii finale

Orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar in caz contrar va fi adus la cunostinta Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, pentru mediere. In cazul in care in urma medierii, litigiul nu fost solutionat, partile se pot adresa instantelor competente.

Partile convin ca prezentul contract sa constituie titlu executoriu cu privire la drepturile si obligatiile asumate.

Art. 7. Clauze suplimentare

Nu exista.

 • Consimtamant informat

Art. 8. In calitate de Beneficiar al serviciilor psihologice, declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentialitatii serviciilor psihologice, precum si de dreptul de a ma retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor psihologice. Sunt de acord ca rezultatele chestionarelor pe care le-am completat sa fie folosite sub anonimat in scop de cercetare sau didactic.

 • Responsabilitatile psihologului in ceea ce priveste confidentialitatea

In calitate de Furnizor al serviciilor psihologice, ma angajez sa respect confidentialitatea tuturor informatiilor la care am acces in timpul intalnirilor, exceptie fiind urmatoarele situatii reglementate de lege:

 1. Din cele relatate de Beneficiar, reiese ca viata sa a fost/este/poate fi pusa in pericol;
 2. Cand insusi clientul a pus/pune/poate pune in pericol viata altor persoane; Totodata,
 3. Unele informatii primite in cadrul intalnirilor pot constitui subiectul unor lucrari cu caracter stiintific sau sesiuni de comunicare intre profesionisti, fara divulgarea identitatii clientului/ clientilor, aceasta ramanand anonima.

Art. 9. Clauze finale

 1. Partile declara ca inteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni si conditii si ca aceste clauze reflecta vointa comuna si neingradita a partilor.
  2. Orice comunicare dintre parti referitoare la prezentele termeni si conditii poate fi transmisa prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
  3. Clauzele prezentelor termeni si conditii se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
  4. Prezentele termeni si conditii se supun dispozitiilor legii romane.  

RESURSĂ GRATUITĂ Învață cele 5 Limbaje ale Iubirii pentru Cupluri Fericite!

×